• درباره ما
  • /
  • معرفی شرکت

شركت مهندسی پرديسان رايانه سيستم (سهامی خاص) با هدف تحقيق، مشاوره و توليـد در زمينـه هـای اتوماسـيون صـنعتی، سيستم های جمع آوری و پردازش اطلاعات و مانيتورينگ پروسه های صنعتی از سال 1373 شروع به فعاليت نمـود. بـا انتخـاب راه حلهای PC-Base در طراحی و استفاده از سخت افزارهای صنعتی در پيـاده سـازی ، "ابـداع و نـوآوری" در اولويـت هـای راهبردی شرکت قرار گرفت.

طراحی و توليد سيستم های ثبات خطا ( Fault Recorders) و ثبات واقعه (Event Recorders) نمونه ای از ابـداع و نـوآوری هـای اين شركت مي باشند كه با توسعه همه جانبه شركت و بكارگيری امكانات جديد و توليد صنعتی آنها ، شركت مهندسي پرديسان به سطح بزرگترین تولید کننده داخلی سیستمهای داخلی ثبات خطا و ثبات واقعه و یکی از شرکتهای مطرح در صنعت برق ارتقاء یافت.

شركت مهندسی پردیسان در زمینه های دیگر نیز فعالیتهای قابل توجهی داشته است كه مهمترین آنها عبارتند از :

  • طراحی و ساخت سیستم های جمع آوری و پردازش اطلاعات، مانیتورینگ و كنترل

  • طراحی و پیاده سازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری با گرایش كاربرد فن آوری اطلاعات (IT) در صنعت

  • طراحی و اجرای پروژه های ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

  • طراحی و ساخت (نمونه سازی، مهندسی معكوس و تولید صنعتی) تجهیزات مانیتورینگ در صـنایع بـرق، نفـت ، گـاز و پتروشیمی

همراه با بخش تحقیق و توسعه ، بخش خدمات مهندسی شركت توانسته است پروژه هـای متعـددی را در زمینـه سـاخت ، بهینـه سازی و تولید تجهیزات الكترونیكی صنایع نفت (پالایش و پخش) ، گاز، پتروشیمی ، برق و نساجی اجرا نماید.

یكی از توانمندیهای شركت مهندسی پردیسان، پژوهش و انجام پروژه های تحقیقاتی با هدف كمك به حل مسـائل و مشـكلات و تنگناهای صنایع كشور در زمینه های مرتبط با فعالیت شركت میباشد. برای دستیابی به این هدف ، شركت توانسته است با ایجـاد ارتباط فعال و سازنده با صنایع و بررسی و شناسایی نیازهای آنها همراه با مطالعه و تحقیق در مورد ساخت و تامین سیسـتم هـای مورد نیاز صنعت به موفقیت های قابل توجهی دست یابد.

در حال حاضر شرکت پردیسان دارای پروانه و مجوز :

جهت دریافت کاتالوگ فایل زیر را دانلود نمایید :

کاتالوگ شرکت