• خدمات مهندسی
  • /
  • معرفی بخش بهینه سازی طرح ها

 

در سالهای اخیر تحریم های بین المللی و همچنین ارتقاء تفکر حمایت از تولیدکننده داخلی از سوی مسئولان کشور، زمینه را جهت رشد مهندسی و تکنولوژی ایرانی فراهم نموده است.

شرکت مهندسی پردیسان به عنوان یکی از پیشگامان مهندسی ایرانی و با داشتن سابقه علمی و عملی در زمینه صنعت برق، با تکیه بر دانش فنی و تجارب بدست آمده و با توجه به نیاز صنایع کشور به ساخت و تامین تجهیزات، در سال 1387 اقدام به تاسیس بخش جدیدی با عنوان بخش بهینه سازی طرح ها نمود. بخش بهینه سازی طرح ها یکی از زیرمجموعه های واحد خدمات مهندسی شرکت پردیسان می باشد.